10
9
8
SONG GIA PROMOTION
Chương trình khuyến mại đặc biệt từ 10/8/2015 - 10/9/2015. Miễn phí xe điện cho tất cả hội viên vào ngày thường. Giảm giá Green fee vào ngày thường. Giảm giá đồ uống và đồ ăn nhẹ tại Club House.